Jak znaleźć motywację do nauki

Jak znaleźć motywację do nauki

Warto uczyć się systematycznie

Dla większości uczniów, uczenie się jest przykrym obowiązkiem, pozwalającym na zdawanie z klasy do klasy i na zdobycie wykształcenia. Ponieważ jednak chodzenie do szkoły i przyswajanie nowych informacji uznawane jest przez dzieci i młodzież jako obowiązek, to wiele osób nie ma motywacji do uczenia się. Konsekwencją tego jest frustracja oraz uczenie się na ostatnią chwilę, tuż przed kartkówką lub sprawdzianem. W efekcie, nowe informacje nie trafiają do pamięci długotrwałej i są szybko zapominane, co może powodować frustrację. Dużo lepszą metodą jest systematyczne powtarzanie materiału, żeby umożliwić sobie długotrwałe zapamiętanie istotnych informacji. Podręczniki i repetytoria WSiP oraz inne podręczniki z których korzysta się w szkołach, często mają podsumowania poszczególnych rozdziałów, umożliwiające powtarzanie najważniejszych zagadnień. Warto z nich korzystać, nie tylko podczas przygotowywania się do sprawdzianów.

Wyrób sobie dobre nawyki związane z nauką

Wiele osób nie umie znaleźć motywacji do nauki. Dobrym pomysłem, może być wyrobienie sobie odpowiednich nawyków oraz wypisanie sobie jak największej ilości powodów, dla których warto się uczyć. Dzięki temu, w chwilach, w których nie będzie się miało ochoty i motywacji do nauki, prościej będzie się za nią zabrać. Wiele osób czuje się zmotywowanych poprzez robienie list zadań. Możesz więc spróbować ustalić, że danego dnia przerobisz np. trzy tematy i rozwiążesz kilka zadań. Regularne uczenie się sprawia, że nie trzeba nagle poświęcać np. 4-5 godzin, na przyswojenie całego działu. Dużo lepiej działa codzienna, np. półgodzinna nauka. Uczenie się przez krótszy czas, potrafi być dużo bardziej efektywne, ponieważ nie jest się zmęczonym, nie ma się problemów z koncentracją itd.

Jeśli więc masz taką możliwość, wyrób sobie nawyk uczenia się o konkretnej porze dnia, przez sześć dni w tygodniu. Jeden dzień przeznacz na odpoczynek, bez sięgania po książki, czy też przygotowywanie się na zajęcia. Dzięki temu, będziesz w stanie faktycznie się zrelaksować i odprężyć.